oknoSerdecznie witam na stronie Gabinetu Psychoterapii „Empatia”

 

Nazywam się Teresa Kała, gabinet psychoterapii prowadzę od 1.10.2011r., psychoterapią zajmuję się jednak o wiele dłużej, od momentu ukończenia studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1986r. To już 30 lat! Nie jest wykluczone, że w jakimś stopniu zajmowałam się nią wcześniej,  nie będąc świadoma, że to robię i nie bardzo wiedząc czym jest psychoterapia. Może od tego należałoby zacząć: co to jest psychoterapia?

Najbardziej adekwatne wydaje mi się stwierdzenie, że psychoterapia jest spotkaniem dwóch osób, z których jedna, wyposażona w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pomaga drugiej na pewnym etapie jej życia. Spotkanie jest tu oczywiście metaforą, chodzi bowiem o cykl spotkań, a ich ilość i częstotliwość jest kwestią indywidualną. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, w tym samym dniu, o tej samej godzinie i trwają 50 -55 minut. Zazwyczaj pierwsze 3 – 4 sesje mają charakter konsultacji, których zwieńczeniem jest kontrakt terapeutyczny. Carl Gustav Jung powiedział, że „spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.”

Zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie, jak również do wizyty w moim gabinecie przy ulicy Waszyngtona 42/21 w Częstochowie. Pracuję w konwencji integracyjnej, korzystam z  różnych kierunków psychoterapii dostosowując je do indywidualnych potrzeb. W pracy korzystam z superwizji.

 • Motto

  Psychologia jest nauką. Psychoterapia to sztuka.

  Nancy McWilliams

  Sztuka jest dla mnie stanem duszy. A dusza jest święta.

  Marc Chagall

  „…możemy mierzyć odchylenie skóry nad okiem aż do najmniejszych części cala, lecz wciąż jedynie za pomocą introspekcji i empatii wewnętrznego doświadczenia możemy zacząć rozumieć odcienie znaczeniowe zdziwienia i dezaprobaty, które zawierają się w geście uniesienia brwi.”

  [H. Kohut 1959]

 • Menu